kočioti

kočioti
kočióti, -iója, -iójo (brus. кaчaць) tr. 1. M, R250, KBII198 su kočėlais lyginti drabužius: Su kočiolù ir valkauninku, arba kultuve, kočiók drapanas, drabužius, plovinius J. Dar mano marškiniai ir nekočióti Dglš. O kur tu kočiosi, mano mergužėlė? JD590. Kame kočiosi, sesele mano? D78. Kočiojamoji lenta LL81. Kočiojamoji skepeta LL81. | prk.: Kočiõs seselė mano mandieružę širdies didžiais sopulėliais JD1176. | refl.: Naminiai [skalbiniai] geriau kočiojas, negu prosijas Trg. 2. prk. mušti: Kočio[ja] i kočio[ja] (vargina, kumščiuoja) tą vaiką Krtn. 3. Vb volu, velenu lyginti, voluoti, volyti, velenuoti (dirvą): Kai priakėsiu žirnius, reiks paskui da kočióti Ds. 4. risti, ritinti, ritinėti: Durna kočiojo ir kočiojo alyvinį obuolį po sidabrinį bliūdelį LMD(Všn). Nekočiok, nevoliok – suknelę sutrinsi; apkabink, pabučiuok – meilę išpažinsi! Grž. ^ Kočiósim bur̃bulį (ripką mušime) Dv. | refl.: Ksaveras kasdien patvoriais kočiojasi [girtas] J.Marc. Matydavau girtą an kelio kočiojantis Mlt. Ko tu kočiójies, pasleidėli, po pievą?! Švnč. Ot sausa – galima devyniuskart kočiótis, ir nesušlapsi Švnč. Šuo kočiojasi prieš atadrėgį LTR(Sdb). [Bernas] patvoriais be darbo kočiojasi . 5. risti į gubas: Mūsų vyrai keliom dienom pripjovė avižų kočióti Srv.
◊ káilį (šónus) kočióti mušti: Neturiu pačios nei marčios, nieks mun kailio nekočios Brs. Kas netur pačios nei marčios, tam nieks šonų nekočios Sim.
\ kočioti; apkočioti; atkočioti; įkočioti; iškočioti; paiškočioti; nukočioti; pakočioti; perkočioti; prikočioti; sukočioti; užkočioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kočioti — kočióti vksm. Ji̇̀ iki šiõl lóvos skal̃binius pati̇̀ skal̃bia ir kočiója …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kočiotuvė — sf. (1) 1. Zp kočėlas skalbiniams kočioti. 2. LL81 patalpa kam kočioti, brūžkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kočėlas — kočė̃las (brus. кaчaлa) sm. (2) [K], J; R 1. apvalus įrankis kočioti, vynioti, riesti, ridinis: Kočė̃lą paduok, reik sukočioti vyrams marškinius Kv. Žiūrėk, ka negautum su kočėlù per galvą Žal. Kočė̃las yra medis apsukurtinas J. Ant kočė̃lo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkočioti — tr. K iš naujo kočioti: Šituos marškinius reikės parkočiot Skr. kočioti; apkočioti; atkočioti; įkočioti; iškočioti; paiškočioti; nukočioti; pakočioti; perkočioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stalnyčia — ×stalnyčia (sl.) sf. (1) Paį, stalnyčià (2) NdŽ, KŽ, Žd, Skr; RtŽ 1. Skrb, Grž stalčius: Mūsų stalas su dviem stalnyčiom Klov. Adatos [siuvamosios] mašinos stalnytė̃lė[je] Ėr. 2. KŽ, Als, Eig, Žd, Lkv, Vdk, Pkp, Pc, Krkn, Ar, Skr, Pžrl lenta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkočioti — tr. 1. kočiojant, voliojant aplipdyti: Kepam bulbinius blynus i apkočiojam miltuos Ml. 2. prk. apmušti, apkulti: Palauk, aš tave apkočiosu kada nors pasiguldęs Pp. kočioti; apkočioti; atkočioti; įkočioti; iškočioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkočioti — tr. apkočioti, apmušti: Ar dar maža tau vyras atkočiojo pašones?! Ds. kočioti; apkočioti; atkočioti; įkočioti; iškočioti; paiškočioti; nukočioti; pakočioti; perkočioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškočioti — tr. 1. BŽ80, Š, Kp išlyginti kočiojant: Iškočiok Petrui kelnes Slk. Iškočiok marškinius – bus švelnesni Jnš. | refl. tr. Š. 2. kočiojant padaryti lakštą, išploti: Tešlą plonai iškočioti rš. 3. išvolioti: Arklys rugius iškočiojo Švnč. Kad aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kačyti — ×kãčyti, ija, ijo tr. 1. ritinėti, kočioti margučius: Vaikai susiieškojo tėvo batą ir pradėjo kiaušinius kãčyti Ll. Ejome kačyti margučių Klm. 2. refl. stumdytis, grumtis: Kai pradeda kãčytis, tas tada par duris išleka Šll. kačyti; nukačyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kodžioti — ×kodžioti, ioja, iojo tr. BzF127 kočioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”